Leerling

Onder leerlingen verstaan we ook studenten, cursisten, deelnemers, coachees enz.